Espais-verds
Espais-verds2
Espais-verds3
Espais-verds4

ESPAIS VERDS

  • Disseny i construcció d’espais verds.
  • Gespes esportives.
  • Avaluacions i correccions d’impacte ambiental.
  • Reforestacions.
  • Restauracions paisatgístiques.
  • Estabilitzacions de talussos.
  • Podes i tales.
  • Senyalitzacions rurals.